Vores hold – sæson 2022/23Voksne – rabat hvis du går på flere hold.

Evt. spørgsmål vedr. kontingentbetaling bedes rettet til:
kasserer Lene Bak – mail. lenebak@youmail.dk eller mobil 5180 0103.