Generalforsamling


Vorup FB Gymnastik afholder generalforsamling onsdag den 4.marts kl. 18 i musik 1+2 i Voruphuset.

Tilmelding senest den 1.marts til lene.skipper@paradis.dk af hensyn til madbestilling.